Leder: Frode Nilssen
Nestleder: Mette Opland
Sekretær: Siv Hestmark
Kasserer: Odd-Inge Jakobsen
Styremedlem: Ragnhild Sjåvik Stokbakken
Styremedlem: Einar Roan
Vara: Nina Berglie
Vara: Ingrid Kilvær Nilssen