Styret i Herøy IL Friidrett 2016:

Leder: Frode Nilssen
Nestleder: Alf-Rune Olsen
Sekretær: Siv Hestmark
Kasserer: Odd-Inge Jakobsen
Styremedlem: Hasse Jakobsen
Styremedlem: Arnt Harry Bastesen
Vara: Elin Karina Hanssen