Leder: Torkjel Gullesen
Nestleder: Halvard Jakobsen
Sekretær: Line Olsen
Kasserer: Tonje Paasche
Styremedlem: Heidi Nilsen
Styremedlem: Jan Terje Mikalsen
Vara: Andreas Jørgensen
Vara: Stig Roar Larsen